Choď na obsah Choď na menu
 


Všetci poznáme veľa príkladov na multimédiá, bez toho, aby sme si to uvedomili. V dnešnom slova zmysle definujeme pojem multimédiá ako integráciu textu, obrázkov, grafiky, zvuku, animácie a videa za účelom sprostredkovať informácie. Pri ich použití na počítači musí byť užívateľovi umožnené, aby sa zúčastnil tohto sprostredkovania interaktívne, to znamená aby mal možnosť zasiahnuť do priebehu multimediálneho programu.Obrázok