Choď na obsah Choď na menu
 


V oblasti elektronického spracovania dát sa pojem multimédiá stal heslom v 90. rokov. Napriek tomu sa predstavy o tom, čo sa skrýva pod týmto pojmom , rôzne. Najčastejšie sa za multimédiá považuje užívanie rôznych médií k efektívnemu sprostredkovaniu informácií pomocou počítača. Nosičom informácií tu nie je už len text a grafika, ale aj audio, video a animačné komponenty. Tím je možné osloviť podstatne širšie spektrum užívateľov. Vďaka voľnej kombinovateľnosti rôznych médií možno informácie cielene vyvolávať a podávať optimálne vo vzťahu k ich obsahu. To platí zvlášť vtedy, keď môžeme vyvolať určitý vecný obsah v rôznych mediálnych formách a voľbu formy jeho zobrazovania prenechať priamo konečnému užívateľovi.

Multimédiá sú počítačom integrované časovo závislé alebo časovo nezávislé médiá, ktoré môžu byť interaktívne, to znamená individuálne a selektívne vyvolávané a/alebo spracované. 

Obrázok