Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Zvuk- Rozpoznávanie reči počítačom
Predstvava, že sa raz budeme s PC rozprávať, začína byť už reálnejšia, hoci ešte musíme pokročiť v oblasti inteligencie počítača. PC už začínajú rozumieť slovám a našim povelom. Firma Philips prišla na trh so systémom na rozpoznávanie reči, tzv. Speech processing System 6000. Ide o systém, kde užívateľ diktuje do mikrofónu a počítač vypisuje text, ktorý sa dá ďalej spracovať alebo tlačiť. Základný slovník, ktorý PC rozpoznáva, obsahuje asi 22000 slov a ten môže byť rozšírený o ďalších 2000 slov. Systém našiel využitie napríklad v nemocniciach pri diktovaní výsledkov vyšetrenia. Samozrejme na vývoji týchto systémov sa intenzívne pracuje. Pre porovnanie v roku 1984 počítač IBM rozpoznal len 5000 slov.

 

Audio zariadenia

Obrázok

CD systémy

CD –ROM je dostupné zariadenie so špecifickou vlastnosťou. Na nosičoch sú uložené údaje už v digitálnom tvare, vo formátoch zvukových súborov s príponou .waw, .voc a pod., a v digitálnom tvare, aké má audio signál nahraný na CD. Čiže CD disk je akousi bankou zvukov v rôznom tvare a formáte, ktoré sú nám okamžite k dispozícii.

Zariadenia s MIDI rozhraním

Obrázok

Osobitná skupina potenciálnych vstupných zariadení pre PC sú hudobné nástroje rôzna elektronika s MIDI rozhraním. Patria sem aj samplery a syntetizátory. Čím rozmanitejšie experimenty, tým bohatšia musí byť výbava. MIDI rozhrania majú rôzne elektronické organy, ktoré sú viac počítačom ako hudobným nástrojom. Po pripojení MIDI rozhrania môžete pracovať rovnako pohodlne ako s klasickým audio vstupom. Veľká väčšina zvukových kariet umožňuje mixovať viacej vstupov, aj MIDI vstupy s inými audio vstupmi.
Cez MIDI rozhranie si môžete spojiť dva hudobné nástroje, ktoré sú týmto rozhraním vybavené, alebo počítač a hudobný nástroj.

 

Vstupné zariadenia pre prácu s obrazom

 

Scanner

Obrázok Scanner je akýmsi okom počítača, ktoré dokáže zosnímať plošný obraz, na rozdiel od kamery, kde môže ísť aj o 3D objekt. Najdôležitejší parameter a technický ukazovateľ skeneru je rozlišovacia schopnosť, rozlíšenie. Udáva sa v dpi, čiže počet bodov na jeden palec. Jeden palec má 25,4 mm, takže pri rozlíšení 300 dpi dostaneme asi 11 bodov na milimeter. Hovoríme o tzv. fyzikálnom rozlíšení. Okrem toho sa stretneme s tzv. interpolačným rozlíšením, ktoré sa dosiahne programom. Ďalšími parametrami sú farebná hĺbka ( 1 bit, 8 bit, 16 bit, 24 bit), pri stolových skeneroch formát a skenovacia rýchlosť (napr. pri 300dpi, 8 bit cca 1,2 min.).

 

Kamery

Obrázok

Pre praktickú prácu s kamerou je dobré mať vo výbave aj polohovateľný statív, reflektory na osvetlenie, pozadie a odrazové plochy. Okrem PC je potrebné mať aj videomagnetofón, prípadne dva a ďalšiu výbavu. Najrozšírenejšie sú kamery so záznamom na videopásku – tzv. kamkordéry (camcorders).

 

Výstupné zariadenia pre prácu s obrazom

 

Tlačiarne

Obrázok Tlačiarne predstavujú jeden z možných výstupov počítača, cez ktorý si robíme tzv. hardcopy, čiže hmatateľný list papiera. Najrozšírenejšie a najhlučnejšie sú ihličkové tlačiarne. Hodia sa na tlačenie textov, tabuliek, grafov a jednoduchých obrázkov. Nehodia sa natlačenie grafických výstupov. Výhodou ihličkových tlačiarní je ich nenáročnosť na obsluhu a spoľahlivosť. Na papier nie sú kladené špeciálne nároky. Zvyčajne sa pripojujú na počítač cez Centronics paralelné rozhranie.